Sjøormen


Startside
Op

Forløperen til sjøormen er selveste Midgarsormen i den norrøne mytologien, den som lå kveilet rundt hele verden og som Tor hadde sitt forferdelige basketak med. Midgardsormen representerte alt det fryktelige som fantes i verden.
Det følger heller ikke noe godt med sjøormen, og den som har sett den, kan vente seg noe vondt. Det påfaldende er at sjøormen i norsk tradisjon bare har forkommet i Sør-Norge, litt i Trøndelag, men ikke nord for Tysfjord i Nordland.

Sjøormen har flere skremmende slektninger i mytologien enn Midgardsormen, både nasjonalt og internasjonalt. Forestillingen om store, buktende ormer i dødsriket som skader og spiser opp den døde, har vært sentral i mange tradisjoner, også den nordiske. Tankene om den døde som kjemper mot ormene for å bevare sinkropp, finner vi til og med i faraoenes Egypt.

Midgardsormen er et uhyre som var sønn av Loke og bror av Hel og Ferisulven. Det fortelles at den ble kastet i sjøen, der den vokste seg så stor at den omkranst hele verden med den digre kropen sin - med halen i munnen.

Opp gjennom tidene har folk i mange land forsøkt å bevise sjøormens eksistens. Tusen vis av mennesker har, frem til i dag, påstått at de har sett sjøormen. Det mest kjente "nåværende"  orm finnes i Loch Ness i Skottland og Seljordsvannet i Norge. Begge steder kan vise til bilder, filmer og vitneprov, og har i løpet av de siste årene tatt i bruk ny teknologi i undersøkelsene. Mysteriene er fremdeles ikke løst.

Retur

Copyright © 2005 -2008
www.scantrold.dk - Scantrold
 Alle rettigheder forbeholdes

Den skandinaviske trolleverden

Senest opdateret:
20. september 2008 00:20:27.