Utburden


Startside
Op

Utburden (utboren, roparen), i no. folketro gjenferdet etter et barn født i dølgsmål, og utsatt el. nedgravd i utmarka. Der gråter og plager det folk så lenge det ikke får kristen dåp etter et bestemt ritual.

En utburd er en spesiel type spøkelse. Et gjenferd etter et barn som er blitt satt ut for å dø, gjerne i skogen, uten å bli døpt. Utburden kan ha mange former, de kan bli store som hus, eller forvandle seg til groteske dyr. Utburder kan være farlige for mennesker som kommer for nær de hemmelige, usignede gravene deres. For å uskadeliggjøre en utburd må man lese en bønn, og gi den et navn.

Den tradisjonelle formelen er vanligvis overlevert slik:

Eg døyper deg på von/anten Kari eller Jon.

Det finnes også slåtter knyttet til sagn om utburdene. Ola-tjedn-låtten fra Valdres er en av de mest kjente, og stevet til slåtten gjengir bånsullen til mora som synger for barnet:

I Ola-dalom, i Ola-tjedn...

Bak sagnet om utburden ligger ofte fortellingen om ei ung jente som fikk barn i dølgsmål uten å være gift. I det gamle bondesamfunnet var dette en stor skam, og det går mange fortellinger om jenter som tok livet av sine nyfødte barn, og dumpet dem i skogstjern.  En slik løsning forteller om et samfunn med små kår og lite overskudd, man satte ut de barna som var "til overs", og overlot dem forsvarsløst først og fremst til rovdyrene. I noen tilfeller var det også uønskede frillebarn som ble satt ut på den måten. Bare unntaksvis ble de funnet av folk som forbarmet seg over dem og tok dem til seg. Med kristendommen og kristenrettene, kom det etter hvert mer og mer konsekvente forbud mot utburd, i alle fall av døpte barn. Etter Christian 5.s norske lov, skulle slike forbrytelser straffes med døden.

Båntjern i nærheten av Holmenkollen i Oslo er et av mange steder med navn knyttet til utburdsfortellingen.

Retur

Copyright © 2005 -2008
www.scantrold.dk - Scantrold
 Alle rettigheder forbeholdes

Den skandinaviske trolleverden

Senest opdateret:
20. september 2008 00:20:27.